Polityka prywatności

Polityka ochrony danych osobowych

W Barbariann.com podchodzimy do polityki prywatności bardzo poważnie. Twoje dane zostaną wykorzystane wyłącznie do zrealizowania złożonego zamówienia. Nie będziemy się dzielić ani przekazywać informacji, które zostały nam przez Ciebie powierzone innym firmom jeśli będzie to bez związku z realizacją zamówienia.

Dlaczego potrzebujemy informacji o Was i jak je wykorzystujemy:

Aby poprawnie wykorzystywać Twoje dane, polegamy na szeregu przepisów prawnych. Twoje dane są wykorzystywane podczas:
– świadczenia naszych usług, tj. podczas realizacji Twoich zamówień, rozwiązywania zgłaszanych reklamacji, wsparcia po zakupowego;
– w przypadku gdy wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas korespondencji marketingowej (dotyczącej wyłącznie marki Barbariann.com), którą w każdej chwili możesz wycofać przez wysłanie do nas wiadomości e-mail;
– w przypadku konieczności dopełnienia obowiązków wynikających
z przepisów prawa lub orzeczeń sądów.

Przekazywanie informacji

Informacje przekazywane są w zakresie ograniczonym wyłącznie
do realizacji Twoich zamówień tj.:
– Dostawcy usług. Informacje przekazujemy w sytuacji gdy jest to niezbędne do zrealizowania usług i dotyczy to wyłącznie Poczty Polskiej lub firm kurierskich.
– Zgodność z wymaganiami prawnymi. Możemy zbierać, użyć, przechować i przekazać informacje uzyskane od Ciebie w przypadku gdy będzie to konieczne do (a) spełnienia wymagań prawnych lub rządowych; (b) egzekwowania naszych umów, regulaminów; (c) zapobiegania, sprawdzenia i identyfikacji oszustw lub innej działalności niezgodnej z prawem, bezpieczeństwem lub sprawami technicznymi; (d) ochrony praw, własności
i bezpieczeństwa naszych klientów lub innych.

Przechowywanie danych

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji Twojego zamówienia/świadczenia zakupionych usług i zgodnie
z założeniami niniejszej Polityki Prywatności. Jednakże, możemy być również zmuszeni do przechowania danych w celu dopełnienia wymagań prawnych lub wynikających z regulaminu, rozwiązania dysput/reklamacji
lub egzekwowania założeń wynikających z umów. Zakładamy, że w przypadku standardowych zamówień, gdzie nie występują przesłanki do dalszego przechowywania danych, Twoje dane przechowujemy przez okres sześciu miesięcy.

Transfer informacji poza teren Unii Europejskiej

Nie przechowujemy i nie przetwarzamy Waszych informacji przez strony trzecie świadczące usługi hostingu poza terenem Unii Europejskiej.

Wtyczki mediów społecznościowych

Na naszej stronie internetowej stosujemy wtyczki społecznościowe serwisów społecznościowych Facebook, Google, Pinterest i Twitter w celu promowania marki Barbariann.com. Związany z tym cel reklamowy należy postrzegać jako uzasadniony interes. Odpowiedzialność za zgodność z przepisami
o ochronie danych osobowych zapewnia właściwy dostawca usług społecznościowych. Wtyczki mediów społecznościowych na naszej stronie internetowej są domyślnie nieaktywne. Aktywacja następuje dopiero poprzez kliknięcie na symbol danej wtyczki. Dane osobowe przekazywane są odpowiedniemu dostawcy usług społecznościowych dopiero po aktywowaniu danej wtyczki. Nie mamy wpływu ani na gromadzone dane i procesy przetwarzania danych, ani nie jest nam znany pełny zakres gromadzenia danych, jak i cele ich przetwarzania. Poprzez wtyczki oferujemy Państwu możliwość interakcji z serwisami społecznościowymi i innymi użytkownikami, co pozwala nam ulepszać naszą ofertę i czynić ją bardziej atrakcyjną
dla Państwa jako użytkowników naszej witryny. Nie dysponujemy informacjami w zakresie usuwania danych gromadzonych przez dostawcę wtyczki. Informacje na temat okresów przechowywania dostępne są bezpośrednio u właściwych dostawców mediów społecznościowych.

Twoje prawa

Jeśli zamieszkujesz określone terytorium, włącznie z Unią Europejską, dotyczy Cię szereg praw związanych z informacjami o Twojej osobie.

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This